Konsulttjänster

Konsulttjänster


Som konsult är det av största vikt att vara flexibel, lyhörd och lösningsorienterad därför ser jag till att jobba efter dessa deviser där kvalité och effektivitet är ledorden.    Jag erbjuder konsulttjänster inom: 


  • Teknisk expertis i banteknik
  • Pedagogisk- & utbildnings stöd
  • Ledarskap med fokus på förändringsarbete
  • Järnvägsutredningar (Funktion samt AKJ:er - anläggningsspecifika krav järnväg)
  • Skydd & säkerhetsledning (Sos-ledare)
  • Skydd & säkerhetsplanerare (Sos-pl)
  • Tillsyningsman (TSM) A/E/L-skydd samt vägvakt
  • Olycksplatsansvarig (OPA) & faktainsamlare
  • BASTAB-kontrollant