Om mig

Om  mig


Jag brinner för järnväg och lärandet. Att göra det svåra lätt är ett av mina drivkrafter. Jag har 10 års erfarenhet av pedagogiskt arbete och ledarskap. Jag har även ett stort intresse i den svenska järnvägen och då när det kommer till banteknik och säkerhet.  


För mig är det otroligt viktigt att förena pedagogik med god metodik för bästa resultat samt att motivera eleven till sitt eget lärande för framtiden.    


Certifierare 


 • Banteknik (Trafikverket)


 • Tillsyningsman A-, L- och E-skydd samt vägvakt (BASÄTSM)


 • Skydd- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde (BASÄSKYDD)


 • Skydd- och säkerhetsplanerare (Sos-pl)


 • Att enskilt vistas i spår (BASÄVISTA)


 • Stabiltetspåverkande arbeten i spår (BASTAB)


 • Heta arbeten

Utbildning / Certfieringar 


 • Järnvägsingenjör
 • Elsäkerhetsledare för banarbete (BEELAKBAN)
 • Godkänd lärare från Trafikverket (BALÄR)
 • Heta arbeten
 • Olycksplatsansvarig (OPA)
 • Faktainsamlare
 • Tillsyningsman (TSM)
 • Skydd- & säkerhetsledare (BASÄSKYDD)
 • Skydd- & säkerhetsplanerare
 • Stabilitetspåverkande arbeten i spår (BASTAB)
 • Heta arbeten instruktör/arrangör