Repetitionsutbildningar

Repetitionsutbildningar 

Repetitionsutbildning för Sos-ledare & tågvarnare

Repetitionsutbildningen krävs för att behålla behörigheten Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde. Repetitionsutbildningen ska genomföras varje år, senast den 31 maj.


OBS! Om funktionen inte utövats på 24 månader ska ny utbildning genomföras.


Kurslängd: 1 dag


Förkunskaper 


 • Grundutbildning till skydds- och säkerhetsledare och tågvarnare (BASÄSKYDD).


 • Godkänd läkarundersökning enligt BV-FS 2000:4 för de som tjänstgör som tågvarnare

 • Regelbundet utövande

Repetitionsutbildning föt Tsm A-, L- & E-skydd samt vägvakt

Repetitionsutbildningen krävs för att behålla behörigheten Tillsyningsman A-, L- och E-skydd samt vägvakt. Repetitionsutbildningen ska genomföras varje år, senast den 31 maj och omfattar även repetition för behörigheten Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde.


OBS!Om funktionen inte utövats på 24 månader ska ny utbildning genomföras.


Kurslängd: 1 dag


Förkunskaper:


 • Utbildning till tillsyningsman A-, L- E-skydd och vägvakt (BASÄTSM).


 • Godkänd läkarundersökning enligt BV-FS 2000:4


 • Regelbundet utövande

Repetitionsutbildning för Opa

Repetitionsutbildningen krävs för att behålla behörigheten Olycksplatsansvarig. Repetitionsutbildningen ska genomföras varje år, senast den 31 maj. 


Kurslängd: 1 dag


Förkunskaper:


 • Kursdeltagen ska ha behörighet som Tillsyningsman. Detta är nytt från 200101.


 • Olycksplatsansvarig

Repetitionsutbildning för BASTAB

Repetitionsutbildningen krävs för att behålla behörigheten i BASTAB. Repetitionsutbildningen ska genomföras vart 5:e år från utbildningsdatum.Kurslängd: 1 dag


Förkunskaper:


 • Satbilitetspåverkande arbete i spår (BASTAB)

Repetitionsutbildning för Skydds- och säkerhetsplanerare

Repetitionsutbildningen krävs för att behålla behörigheten Skydd- & säkerhetsplanerare. Repetitionsutbildningen ska genomföras varje år, senast den 31 maj. 


Kurslängd: 1 dag


Förkunskaper:


  • Sos-planerare